میز تحریر چه کار می‌کند؟

میز تحریر چه کار می کند؟

دمـــــو ثبت نام

10 ساعت کلاس رایگان!

راهنما

کمک می‌خواهم!

در این فیلم آموزشی شما یاد خواهید گرفت که چطور از کلاس آموزش آنلاین میز تحریر استفاده کنید.

دانلود فیلم

راهنمای کار با میز تحریر
راهنمای سامانه آموزش آنلاین میز تحریر

راهنمای سامانه آموزش آنلاین

دانلود فایل
راهنمای کلاس آموزش آنلاین میز تحریر

راهنمای محیط کلاس آنلاین

دانلود فایل (آدوب)
راهنمای دانشجویان میز تحریر

راهنمای دانشجویان

دانلود فایل
x